تبلیغات
✘✘ گنــــــــــــدم✘✘


نایت اسکین
تاریخ : سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 | 06:51 ب.ظ | نویسنده : (" ") | خوش اومدی
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز◄مَن هَمُونَم کِهـ تُو خُودَم گُمـ شُدَمــ،

خُدایــآ آسِمُونِت خِــیــلیــ بُلَندِهــ دَستَمـ نِمیرِسِهـ بِـهِــتــ...

تاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 01:11 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
◄یـه وَقـتـایـی
وَقـتـیـ مـیـگَنـ ” شَبـ خـوشـ ” ؛
یَـعـنی نَـذار بـآ ایـنـ حـالَمـ بِـخـوابَـم . . .
اینـــــو بِفَهمینــ . . .


تاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز◄بــہ بـعـضـیـا بـایـב گـفـت :

عـزیـزمـ مـטּ پـیـטּ ڪـב نـیــسـتـم ڪَــہ

بـهت ســہ بـار فـرصـتـ بـבمـ ...


تاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 01:04 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
◄"تَـنـهـایـی" یَعنیـ..مَنـ هَندزفریـمو بـهـ


هَـرچیـز دیـگـه ایـ تَـرجـیـح مـیـدَمــ...


تاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 01:02 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز◄خاصیَتِــ عَلَفِــ هَرز تو باغچِهــ بیــشتَر از


خاصیَتــِ مَن تو خآنِوآدَمِهــ..


تاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 01:01 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز◄بـﮧ سلامتــےخوבموלּ :
نـﮧ مخاطب بوבیمـ
و نـﮧ خـآص ،

בیگـﮧ چـﮧ برسـﮧ بـﮧ مـُخآطبـ خـآص …


تاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 12:57 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازطٌرٌُفٌ پٌٌسٌتٌ گٌذاشُتٌهُ:نُمُی ـכانُمُ کُجٌای اینُ ـכنُیامُ......!!

کُامُنُتٌ زٌـכنُ:بٌزٌنُ فٌیسٌ بٌوُکُ اگٌهُ فٌیلٌـتٌرٌُ بٌوُـכبٌـכوُنُ ایرٌُانُی.......


تاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 12:49 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازبِــ ــه سَـلآمَـتـی جــآی ِ ریــمـــل روی ِ شـــونـــه ...

نَــ ــه جــ ــآی ِ رُژِ لَــبــ روی ِ یَــ ــقــه...(!)


تاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازایــטּ روزهآ פֿـیلے

בآغونَمــ....

مِثِ قیآفہ ے בوستـــ جَـבیـבتـــ  +_+


تاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 12:30 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز✘یهُ لٌـقٌمُهُ نُوُنُ : )

یهُ کُاسٌهُ مُاسٌتٌ : ) 


رٌُفٌاقٌتٌ بٌی کُمُ وُ کُاسٌتٌ : )

یهُ عُشُقٌ پٌٌاکُ : / )


یهُ حٌرٌُفٌ رٌُاسٌتٌ : )

هُرٌُ چٌی مُحٌبٌتٌ وُ وُفٌاسٌتٌ : )  


تٌوُ ذاتٌ مُا ـכهُهُ هُفٌتٌاـכی هُاسٌتٌ : )
http://upload8.ir/uploads/1394903990851.gifتاریخ : دوشنبه 2 تیر 1393 | 11:39 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

تعداد کل صفحات : 46 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...