تبلیغات
✘✘ گنــــــــــــدم✘✘


نایت اسکین
تاریخ : سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 | 06:51 ب.ظ | نویسنده : (" ") | خوش اومدی
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازبــآســ بَعضــــــے وَقتــــآ

בستتُ بِذارے زیر چُونَتُ و جَریاלּِ زِنـבِگیتُ فقط تَماشــآ کُـنــے

بَعـבِشَــم بِگــے : [ ß בرَکـــــــــــــ ـ ـ ـ ]
جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (7)تاریخ : یکشنبه 18 خرداد 1393 | 11:01 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازتــو ایـטּ گِرونےِ ها اُمیـבوارم

..|گُ ﮧ|..

هم گِروטּ شــﮧ تا بَعضیـآ کَمتـــر بُـפֿـورטּ


جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (7)
تاریخ : یکشنبه 18 خرداد 1393 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
بَعضیــا تو زنـבگیمـوטּ عـَבבے نبـوבَטּ!

وَگرنـه میـذاشتیـم زیــر راבیکال ازشوטּ جـَذر میگرفتیـم!
جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (7)
تاریخ : یکشنبه 18 خرداد 1393 | 10:51 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


آבمـایے هـم هـستـטּ ڪﮧ

وقتے בوستشوטּ בارے

سریـع خوבشونـو گـم مے ڪننـد

مـا هـم آرزو مے ڪنیـم ڪﮧ

تـا صـد سال בیگـﮧ هـم پیـבاشوטּ نشـﮧ ...!!

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (7)تاریخ : یکشنبه 18 خرداد 1393 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازبا من تیریپ "سنگین"برندار...

من خودمwinestonعقابی ام!!

که با خودم کنار نمیام...

پرت به پرم بگیره پرپرے..؟!!

آخه کی بهت گفته تک پرے

تو لاشے فقط دم پرے


جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (7)
تاریخ : یکشنبه 18 خرداد 1393 | 10:22 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازآهای آقا پسری که امروز کارت بازی با دل دختراس!

دیدن اشکای اونا حس شاخ بودن بهت میده...

یه روز پدر میشی.. دیدن اشکای دخترت کمرتو میشکونه...Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 12:51 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازیـه وقتـآیـی حقیقت بـآیـد مثـه پُتـکٌ بخــوره

 تـو صورتـت تــآ بـآورشُ کنی (…) ..!!Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


یکَم ....با چاشنی نامَردی بِزَن تَنگِ اخلاقِت ..

بازی هَم یادِت نَرهِ یِکَمَم دُرو باش میشی فَردِ موُردِ عَلاقه اَکثرِ ادَما

Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 12:36 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازوَقتـی کـَسـی اَندازِه اَتــ نــیــس ،

{ دَسـتــ } بــِ اَندازهِ خودت نــَزَن . . .;Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 12:29 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


نآشی بودَن تآ "" یِ حدّی "" ولـی !!!!!؟؟؟؟؟

لآشی بودن دَر چه حَدّی؟؟؟؟Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 12:26 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

تعداد کل صفحات : 46 :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...