تبلیغات
✘✘ گنــــــــــــدم✘✘


نایت اسکین
تاریخ : سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 | 06:51 ب.ظ | نویسنده : (" ") | خوش اومدی
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازدچار بی ثباتی شخصیت اند...

اینا رو باید آتل بست تا ثابت بموننAvazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 12:19 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازخواستم بگویم "به جهنم" که رفتی
دیدم واژه بهتری هم وجود دارد ...
به "همین روزهای من" که رفتی ...!!


Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)
تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 12:12 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازاَگِـﮧ مَرْבے مَرْב بِمُوُטּ اَگِـﮧ نْیسْتے نْآمَرْבے نَڪُـטּ


اَگِـﮧ تَنْهآیْے تَنْهآ بِمُوטּ اَگِـﮧ نْیستْے تَنهآش نَذآر


اَگِـﮧ نَجْیبے نِجْآبَت ڪُـטּ اَگِـﮧ نْیسْتے هَرزِگْے نَڪُـטּاَگِـﮧ عْاشِقْے عْاشِق بِمُوُטּ اَگِـﮧ نْیسْتےحُرمَت عِشْقُو نَشْڪَـטּ!!!!!!Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 12:05 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازکارمـــان به جایــی رســـیده که طـــوری بایـــد

دلتنـــگ شـــویم که به کســـی بـــرنخـــورد ..!
Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 12:01 ب.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازمن....اونی که خودم میخواستم نشدم....

چه برسه به چیزی که تو میخوایـــــــــ.....Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 11:57 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازبعضــــی ها رو نمیشــه دوستـــ نداشتــــ و به عشقشـــــــون نَمـُـــرد


با هــر حرفــــــــــی که می‌زننـــد، قلبتـــ میزنــــه و لبخند میــــزنـــی.

بـــا هر غصـــه شـــون غمگیــن می‌شــی و اشکتـــ در میــــاد.

بـــا بــودنشـــون شـــاد میشــــی و با نبودنشــــون پـــــرپـــر میزنــــی

بعضــــی آدم‌هــــــا چـــه بخواهنــــد، چه نخــواهنــــد

چـــــه بخواهــــــــی چه نخـــــــواهـــــی

عـــــــــزیـــــزنـــــد، عــــزیـــــــز مـــی‌مـــــــــــــاننـــد
Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 11:53 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازهر کی دستت رو گرفت لزوما دوستت نیست !

شاید تو حرکت بعدی ، پاشو گذاشت رو شونت و رفت بالا … !!!Avazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 11:46 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز 

بَـــعـــضـــیــــــــام

عـــیــن کُــــــره اُلاغِ کَــــــدخـــــدا

یــــــورتـــــــمــــه مـــیـــرن رو اَعـــصــــــــابـــاAvazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 11:44 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازهَمه کِسآیی که بودَن پیشَم مَنو تَنهآ گُذآشتَن

بیخیآلِشون ، هَمین که تـــــو هَستی خوبهAvazak.ir Line54 تصاویر جداکننده متن (4)تاریخ : یکشنبه 4 خرداد 1393 | 11:37 ق.ظ | نویسنده : (" ") | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

تعداد کل صفحات : 46 :: ... 3 4 5 6 7 8 9 ...